İstatistik Konusu | 02 - Açık İşler ve İşe Yerleştirmeler

Açık iş istatistikleri dönemsel ve yıllık olarak üretilmekte ve kullanıma sunulmaktadır. Üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanan açık iş istatistikleri kısa dönemli ekonomik göstergelerin bir parçasını oluştururken, yıllık bilgiler ise yapısal istatistikler arasında yer almaktadır. Dönemsel açık iş istatistikleri ekonomik faaliyet kolları itibariyle bilgi sağlamakta, yıllık açık iş istatistikleri ise ekonomik faaliyet kolları ve bölge düzeyinde bilgi sağlamaktadır.