İstatistik Konusu | 03 - Diğer İşgücü Piyasası Politikaları

İşgücü piyasası politikalarının planlanması ve uygulamaya konulan politikaların sonuçlarının izlenmesi açısından idari kayıtlarda yer alan kamu istihdam hizmetlerine kayıtlı iş arayanlara ilişkin veriler büyük önem taşımaktadır. Kamu İstihdam Hizmetlerine kayıtlı iş arayanlar ILO tanımları ile karşılaştırıldığında işsiz olup iş arayanlar ile birlikte, bir işi olup ek iş arayan veya işini değiştirmek isteyen kişileri de içermektedir.

Kamu İstihdam Ofislerine yapılan işsizlik başvurularının değişik boyutlarıyla analiz edilebilmesi ve bu kayıtlardan elde edilen istatistiklerin HİA anketi sonuçlarıyla karşılaştırılabilmesi için kayıtlı iş arayanlara ilişkin göstergeler kayıtlı iş arayanlar ve işsiz olup iş arayanlar ayrıntısında yayınlanmaktadır.

Kamu İstihdam Hizmeti sunan kurumların bilgi sistemleri işgücü piyasası yönelik tüm müdahalelere ilişkin iki farklı veri içermektedir. Bunlar;

  • İşgücü piyasası politikaları için yapılan harcamalar
    • Uygulanan işgücü piyasası politikaları tedbirlerine göre yapılan harcamalar ve harcama türleri
  • İşgücü piyasası politikalarına katılımlar
    • Uygulanan işgücü piyasası politikaları tedbirlerine göre katılan kişilerin cinsiyet, yaş, eğitim durumu meslek vb değişkenlere göre dağılımı, stok sayısı (kayıtlı iş arayanlar), sisteme giriş (iş başvuruları) ve çıkışlar (işe yerleştirme veya diğer nedenlerle aktif kayıttan pasif kayıta geçenler)