İstatistik Konusu | 04 - Sosyal Dialog / İş Uyuşmazlıkları

Sosyal diyalog hükümet, işçi ve işveren temsilcileri arasında yürütülen tüm müzakereler, görüşmeler veya basitçe sosyal ve ekonomik konularla ilgili ortak ilgi alanına giren her tür bilginin paylaşımı olarak tanımlanmaktadır. Sosyal diyalog göstergeleri konusunda yapılan çalışmalar sendika üyelik verileri, sendikalaşma yoğunluğu ve toplu sözleşme kapsamına ilişkin verilerin derlenmesine odaklı olarak yürütülmektedir. Bu alanlara ilişkin istatistiklerin türetilmesi ve analizi sosyal diyaloga katılan tarafların kapsamı, devletin rolü ve örgütlenme konusunda sağlanan ilerleme gibi hususlarda bölgesel veya sektörel düzeyde toplu görüşmelerle ilgili değerlendirmelerine yardım etmesi beklenmektedir.

Eurostat ve ILO’nun iş uyuşmazlıkları kapsamında üye ve aday ülkelerden ekonomik faaliyet kolları itibariyle ((Eurostat NACE ye göre, ILO ISIC’e göre) talep etmiş olduğu verilerin ayrıntısı aşağıda verilmiştir.

  • Grevler ve lokavt sayısı
  • Grev ve lokavt nedeniyle kayıp iş günü sayısı
  • Grev ve lokavtta kapsanan çalışan sayısı

Grev sayılarını bulmak için; örnek 2014 yılındaki grev sayılarını bulmak için; grev başlangıç tarihi olan (tarih-yıl) alanında grevlerin başladığı yıl olan 2009' dan grev sayısını bulmak istediğiniz yıla kadar yani 2014 yılına kadar filtrelenecek. Grev bitiş tarihi de 2014 ' de bitmiş olabilir ya da bitmemiş olabileceği için 2014 ve 'unknown' seçilecek.

Lokavt sayılarını bulmak için; örnek 2014 yılındaki lokavt sayılarını bulmak için; lokavt uygulama başlangıç tarihi olan (tarih-yıl) alanında lokavtın uygulandığı yıl olan 2009' dan lokavt sayısını bulmak istediğiniz yıla kadar yani 2014 yılına kadar filtrelenecek. Lokavt bitiş tarihi de 2014 ' de bitmiş olabilir ya da bitmemiş olabileceği için 2014 ve 'unknown' seçilecek.