İstatistik Konusu | 05 - Sosyal Koruma

Sosyal koruma, hanelerin ve bireylerin risklere karşı yükünü hafifletmek amacıyla kamu ve özel kurumların katılımıyla sağlanan karşılıklı ya da bireysel düzenlemelerle ilgili olmayan tüm müdahaleleri ifade etmektedir.

Sosyal koruma yardımlarının GSYİH içindeki oranı, özellikle yoksullukla mücadele kapsamında önemli bir bilgi sağlamakta, en önemli sosyal göstergeler arasında yer almaktadır. Yoksulluk oranı yüksek olan ülkelerde yardımların ihtiyaç tespitine dayalı olan ve olmayan ayrımı bir sosyal politika aracı olarak daha çok önem taşımaktadır.

Türkiye’de sosyal koruma kapsamında yardım sağlayan kurumlar;

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (SGK ve İŞKUR)
 • Maliye Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı (Belediyeler)
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
 • Kızılay
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 • İşveren, İşçi Konfederasyon,
 • İşçi ve İşveren Federasyon ve Sendikaları