İstatistik Konusu | 06 - Çalışma İzinleri
İstatistik konusuna ait metaveri dosyasını indirmek için tıklayınız.

Çalışma izinleri sistemi ülkeye gelen İşgücü göçünün yönetimi ve izlenmesi açısından önemli bir mekanizmadır. Çalışan yabancılara ait veriler, ülkenin İşgücü ve istihdam yapısının izlenmesi için gerekli bilgi sistemlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Ayrıca yabancı çalışma izinleri sistemi, çalışma piyasasının nitelikli İşgücü ihtiyacının belirlenmesi konusunda önemli bir bilgi potansiyeline sahiptir. Bu amaca yönelik olarak izlenebilecek temel göstergeler aşağıdadır.

  • Yabancı çalışma izin sayılarında zaman içinde meydana gelen değişim ve yabancı iş gücünün yapısındaki değişim (ekonomik faaliyetler, meslek grupları, eğitim seviyesi, uyruk, yaş grupları ve cinsiyet).
  • Çalışma izni talep edilen yabancı işçilerin beceri ve nitelikleri ve bu verilere dayalı yerel iş gücünün eğitim ihtiyacı.
  • İdari sistemin iş yükü, etkinliği ve verimliliği ve izin başvuru sonuçları (müracaat sayısı, onaylanan, reddedilen, uzatılan ve uzun süreler için verilen izinler vb.).